• Aures
  • POS
Mixel APOS 1560 W-A
Betriebssystem: Windows oder Android
Hauptbildschirm: 15,6" Touchscreen.
Zweiter Bildschirm: 11,6" 15,6" oder VFD-Bildschirm.
CHF 1'050.00 1050.0 CHF
Mixel APOS 1560 B-A
Betriebssystem: Windows oder Android
Hauptbildschirm: 15,6" Touchscreen.
Zweiter Bildschirm: 11,6" 15,6" oder VFD-Bildschirm.
CHF 1'050.00 1050.0 CHF
Mixel BS-256 2D Handheld Scanner
Mixel BS-256
2D-Handscanner mit Ständer
Schnittstelle:USB
CHF 65.00 65.0 CHF
Mixel CR-405 Kassenschublade
Mixel CR-405 Kassenschublade
CHF 110.00 110.0 CHF
Mixel APOS 1560 W-Windows
Betriebssystem: Windows oder Android
Hauptbildschirm: 15,6" Touchscreen.
Zweiter Bildschirm: 11,6" 15,6" oder VFD-Bildschirm.
CHF 1'250.00 1250.0 CHF
Mixel APOS 1560 B-Windows
Betriebssystem: Windows oder Android
Hauptbildschirm: 15,6" Touchscreen.
Zweiter Bildschirm: 11,6" 15,6" oder VFD-Bildschirm.
CHF 1'250.00 1250.0 CHF
CHF 173.00 173.0 CHF
CHF 1'923.00 1923.0 CHF
CHF 2'798.00 2798.0 CHF
CHF 208.00 208.0 CHF